Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

Доброволно приватно здравствено осигурување

Сакате да се лекувате навремено и квалитетно во приватна клиника по Ваш избор ?

Ова осигурување е вистионскиот избор за Вас и Вашето семејство !!!

healty-insurence

Со доброволно приватно здравствено осигурување се покриваат трошоците за користење на  здравствени услуги во рамките на СИТЕ приватни здравствени установи низ цела Македонија.

Со приватно здравствено осигурување  се покриваат трошоците за следниве здравствени услуги:

  • Специјалистички прегледи;
  • Основни  дијагностички мерења, снимања;
  • Лабораториски анализи и испитувања;
  • Амбулантски интервенции;
  • Амбулантска рехабилитација;
  • Комплексни дијагностички постапки;
  • Трошоци за лекови пропишани на розов рецепт над 300ден.
  • Дневна болница и дневна хирургија;
  • Болничко лекување со хоспитализација до три дена и без оперативен зафат;
  • Трошоци во случај на оперативни зафати  во согласност со Листата на операции.

Договорот за ваков тип на осигурување  се склучува на временски период од 1 година.  Осигурувањето важи на територијата на Република Македонија.  Kako осигуреници може да се јават сите лица од 0 до 65 години кои се дел од ФЗОМ.

Најпродавани полиси