Кариера во
Наше Осигиување

Наше Осигурување АД е осигурително брокерско друштво со најбрз и континуиран раст и развој во сите свои сегменти од работењето.

Наша идеја е да привлечеме, мотивираме и задржиме кај себе исклучителните луѓе, покажувајќи почит кон нивната работа и резултати. Веруваме во личната иницијатива, одговорност и тимска работа.

Наше Осигурување АД има потреба од АГЕНТИ/БРОКЕРИ за осигурување со следниве :

 

Способности

 • Високо развиени комуникациски и преговарачки способности

 • Силна мотивираност за тимска работа

 • Доследно исполнување на плановите за работа и превземените обврски

Пожелни кавалификации

 • Минимум 1 година работно искуство во осигурување

 • Лиценца за брокер или застапник

Ова се работни задачи/обврски на позицијата ?!

 • Развивање и продажба на сите видови на осигурувања
 • Придобивање на нови клиенти и одржување на однос со постојните клиенти

 • Изработка на понуди за осигурување и водење на евиденција за наплата на премија

 • Развивање и негување на добри меѓучовечки односи со клиентите

Искористете ја Вашата можност за ВРАБОТУВАЊЕ, НАГРАДУВАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА И КАРИЕРА единствено во
ОБД НАШЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД.

Сите заинтересирани, Ве молиме пополнете ја формата за апликација за работа, задолжително прикачете ја вашата биографија и писмо на интерес, испратете ја и ќе бидете контактирани.

  Апликација за работа

  Вашето име :
  Вашата е-пошта :
  Прикачете биографија :
  Прикачете писмо на интерес :

  Најпродавани полиси 

  •  

   Автомобилска одговорност

    

  •  

   Каско осигурување

    

  •  

   Осигурување на имот

    

  •  

   Менаџерско осигурување

    

  •  

   Осигурување од одговорност

    

  •  

   Транспортно осигурување

    

  •  

   Патничко осигурување

    

  •  

   Земјоделско осигурување

    

  •  

   Животно осигурување