Skip to content

Вистинска одлука
  за иднина

За нас

 

Наше Осигурување АД Кочани е осигурително брокерско друштво со решение за вршење на осигурително брокерски работи од Министерството за финансии бр.12-23704/2 од 27.07.2009 год.

Со добивање на лиценцата обезбедивме гарантен влог од 50.000 Евра и полиса за осигурување од општа одговорност со покритие до 500.000 Евра.

Имаме отворено деловни единици во Скопје и Кочани.

nase_familyyy

Денес во развиениот свет, нема граѓанин кој не мисли на себе, својата иднина и иднината на своето семејство, а да нема осигурување на живот.

Ако сакате да се осигурате од ризикот кој Ви го носи Животот, истовремено да штедите и да остварите добивка?

Ако сакате на своите најблиски да им обезбедите сигурност, а за себе безгрижна и посигурна трета доба?

Најчесто поставувани прашања

  • Бидејќи единствено брокерот професионално се грижи за Вашето осигурување и ги штити Вашите интереси. Осигурителниот агент работи во име и за сметка на осигурителната компанија и ги штити интересите на компанијата, додека осигурителниот брокер работи во име и за сметка на Вас – клиентите и ги штити Вашите интереси.

Најпродавани полиси 

НЕ СТЕ СИГУРНИ ЗА ВАШАТА ПОНУДА 

Контактирајте не
Кочани

033 270 211

Контактирајте не
Скопје

02 2469 716

Побарајте онлајн понуда 

    НАШИТЕ ПАРТНЕРИ