Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

Зелен картон

Зелениот картон е задолжително осигурување потребно кога со возило излегувате надвор од границите на Р.С.Македонија.

Ова осигурување е гаранција дека во случај на штетен настан во кој ќе учествува возилото со кое управувате во странство, штетата ќе биде соодветно надоместена, без разлика дали сте причинител или оштетен.

Премијата (цената на осигурување) на полисата за зелен картон зависи од јачината на моторот кај патничките возила, додека кај товарните возила премијата е фиксна.

dnjljfnjgreg-181936