Skip to content
Вистинска одлука стабилна иднина

Мисли паметно…
ОСИГУРАЈ СЕ !!!

Осигурување на ИМОТ 

Индустрија / Бизнис

Бизнисот Ви е неосигуран ? – Не чекајте, опасностите не можеме да ги предвидиме !!!

  • Осигурување од пожар и други опасности на Вашиот индустриски објект и машини
  • Осигурување на компјутери и опрема
  • Осигурување од прекин на работа
  • Осигурување на објекти во градба и монтажа
  • Осигурување кршење стакло
worker-5736096_640